Min hund skäller mot sådant som inte syns.

Min hund tror på sådant som inte finns.

Min hund minns saker som ingen annan minns.

Min hund står för valet av material i denna installation.

Min hund är mot språk och kommunikation.

Min hund är mot all form av planering och rutin.

Min hund är mot all form av syfte och funktion.

Min hund är mot system och logik.

Min hund är mot lärande och pedagogik.

Min hund är mot moral och etik.


Why does my dog bark at nothing?, Kungstensgatan 27, Stockholm, 2022